ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
Нээлттэй ажлын байр
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн авто парк
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Монгол улсын их хурлын  гишүүн МҮЭХ-ны хүндэт ерөнхийлөгч, МБМХ-ны тэргүүн С. Ганбаатар Ховд аймагт ажиллаж байна.
СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА