ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
чанарын албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
“БЭЛГИЙН БОЛОН НҮЭМ – ИЙН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ, ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ” сэдэвт  сургалт боллоо.
ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяны АХА тэмцээн
БОЭТ-ийн захиргаа
СҮРЬЕЭГИЙН ТАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
зөвлөгөөн
БОЭТ-ийн хамт олон Ахмад буурлуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.